Nike SB: Donovon Piscopo for the Blazer Mid XT


Some fresh Donovon Piscopo footage to promote Nike SB’s Blazer Mid XT.